Thắm Thắm

Thắm Thắm

Tôi là Thắm, hiện đang làm biên tập viên cho đơn vị Tài Chính Xanh. Với hơn 10 năm trong nghề content và sale Tài chính sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn mọi người tiếp cận kiến thức được chọn lọc, đã được kiểm chứng và chính xác tuyệt đối trong quá trình thực hiện theo. Cùng với tôi sẻ chia điều hữu ích mang đến sự tốt đẹp đến người khác góp 1 phần tạo dựng xã hội mạng tốt đẹp, an ninh.

VỀ TÀI CHÍNH XANH